top of page

Hen Lestri ar log

Vintage Crockery Hire

 

 

Un o fy hoff ddidordeb ar hyn o bryd yw casglu unrhyw beth "Vintage".  Rwyn hoff iawn o Hen Lestri , a dros y 4/5 mlynedd diwethaf rwyf wedi casglu llawer iawn, sut gymaint a gweud y gwir rwyf wedi penderfynu llogi nhw allan. Maent yn cynnwys Cwpannau a Soseri, Platiau bach a cino, Plat Cacennau, Jygiau Gwydr ac ati.  Hefyd ar gael yw llogi yw hen casiau, typewriter, cwb aderyn a mwy. Felly os i chi yn trefnu rhyw achlysur arbennig fel Prioads, Penblwydd, Fete, Parti yn yr Ardd, Codi arian at elusen a eisiau rhywbeth gwahanol beth am cael Te Parti "Vintage" a llogi y llestri wrthai.

 

One of my main interest is collecting anything Vintage. Over the last few years or so I have been buying a lot of Vintage Crockery, so many in fact I have now decided to hire them out.   They include Cup and Saucers, side and dinner plates, Glass Jugs, Serving Plates, Cake Stands etc.   So if you have a special occasion coming up like a Wedding , Birthday, Charity Event, Garden Party, Fete why not have something different, have a Vintage Tea Party and hire your crockery and props from me.

^

xwZXHV3s.jpeg
bottom of page