top of page

 

Croeso i/Welcome to 

Ty Bach Twt

 

Helo a chroeso i "Ty Bach Twt"

Nia yw fy enw a rwyf yn byw ym mhentref bach nghanol mynyddoedd y Preselau, gogledd Sir Benfro.

 

Dechreuais i gwmni bach Ty Bach Twt yn 2012, blwyddyn cyn i'r siop agor, yn llogi Cart Losin a Hen Lestri ar gyfer achlysuron arbennig megis Priodas, Penblwydd ac ati. I ddilyn hyn ar y 1af o Orffennaf 2013 agorais siop fach yn nghanol pentref Crymych, Sir Benfro yn gwerthu anrhegion, nwyddau ir ty ac eitemau o waith crefftwyr lleol gan gynnwys pethau dwy yn ei weithio fy hun fel lluniau gwahanol gan ddefnyddio Hen Fapiau OS, Cardiau Lexicon a Scrabl, Cardiau ac yn y blaen.

 

Hello and welcome to Ty Bach Twt

 

My name is Nia and I live in a small village in amongst the Preseli Hills in North Pembrokeshire, Wales.

 

Ty Bach Twt was born in 2012 when I decided to buy a Sweet Cart and collect vintage crockery to hire for weddings, birthdays and any other special events.  Following this, a year later in July 2013 I opened my little gift shop in Crymych selling lovely gifts for any occassion.  I do make a few things my self such as the Vintage Heart Maps, Vintage Scrabble and Lexicon cards word pictures and more.

^

^

^

xwZXHV3s.jpeg
bottom of page