top of page
Cardiau Fflach Dysgu Cymraeg (Welsh learning flashcards)

Cardiau Fflach Dysgu Cymraeg (Welsh learning flashcards)

SKU: flashcards
£14.99Price

Encourage your child's Welsh language skills with these 29 Alphabet Flash Cards. Perfect for children learning their first words, these educational cards are designed to assist with reading and writing development. The cards feature the colourful theme of the alphabet to the front and extra learning activities to the reverse , with numbers 1-10, 10 colours and 9 shapes.


These Alphabet Flash Cards help with letter recognition, pronunciation, and word association. The cards are made from high-quality materials to ensure durability and longevity. Make learning fun and interactive with these engaging Alphabet Flash Cards, perfect for parents and educators alike.

Mae Cardiau Fflach yr Wyddor Gymraeg yn gardiau dwyochrog (trowch drosodd i weld)


Ein cardiau fflach dwy ochr gyda’r wyddor Gymraeg ar y blaen, a lliwiau, rhifau a siapiau ar y cefn. Maen nhw’n cynnwys 58 o ddyluniadau ac yn ddelfrydol ar gyfer dosbarthiadau blynyddoedd cynnar, teuluoedd dwyieithog neu ddysgwyr annibynnol y Gymraeg. Yn berffaith ar gyfer dysgwyr gweledol. Dewch i gael hwyl wrth ddysgu a chyfrif gyda’r cardiau lliwgar, hwyliog hyn. Mae pob pecyn yn cynnwys gorchuddion cardiau fflach;

• 29 llythyren yr wyddor
• Rhifau 1-10
• 10 lliw
• 9 siâp


Our two sided flash cards with the Welsh alphabet to the front, colours, numbers and shapes on the reverse. Comprising of 58 designs, ideal for early years classrooms, bilingual families or independent learners of the Welsh language. Perfect for visual learners.
Have fun learning and counting with these fun colourful cards.

Each pack includes flashcards
covering;
• 29 alphabet letters
• Numbers 1-10
• 10 Colours
• 9 Shapes

These are printed on forestry approved durable cards with a glossy finish, all enclosed in a beautiful white presentation fully recyclable box for safekeeping.

xwZXHV3s.jpeg
bottom of page